Nieuws

Stel je psychische zorg niet uit!

Stel je psychologische zorg niet uit! Klinisch psychologen blijven bereikbaar en voeren hun zorg uit in veilige omstandigheden. Bekijk hoe je graag je zorg verder zet: fysieke consultatie, online, al wandelend, ...
Ook onze psychotherapeuten, kinesist, logopedist, acupuncturist en coach zorgen voor continuïteit van de zorg!

Respiratoire kinesitherapie

Respiratoire kinesitherapie richt zich op het behandelen van ademhalingsproblematieken. Het in kaart brengen van je adempatroon, relaxatietechnieken, buikademhaling en andere ademhalingstechnieken zorgen voor het bewuster ademen. Het verbetert je concentratie, je intellect en maakt je rustig en veerkrachtig.

Nieuwe collega Jens Roelens

Jens Roelens startte in september in onze praktijk als klinisch psycholoog/ criminoloog. Je kan bij hem terecht met zeer uiteenlopende problemen en klachten waaronder depressieve gevoelens, emotionele en sociale problemen, angsten, relationele problemen en diagnostische vragen. Samen met elke cliënt individueel gaat hij op zoek naar de gepaste begeleiding en handvaten om aan de slag te gaan. Zo streeft hij naar een kwalitatieve en vruchtvolle samenwerking.
Jens is werkzaam in de praktijk te Mechelen en te OLV Waver.

Nieuwe collega Eline Van Kerckhoven

Sinds kort telt onze praktijk een nieuwe klinisch psychologe. Eline tracht samen met haar cliënt inzicht te krijgen in de betekenis van de betreffende klachten. Ze brengt in kaart wat er goed en minder goed loopt.

Sovasplash - Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining in open lucht, met respect voor social distancing, met water en fun.

Wandeltherapie

Wandeltherapie is een krachtige vorm van gesprekstherapie waarbij de natuur en beweging als extra hulpbronnen ingezet worden. Het is meer dan praten over de natuur en tot rust komen. Door het bewegen en door het contact dat je maakt met de natuur bekijk je situaties op een andere manier en kom je tot nieuwe inzichten. De combinatie van de beweging en de natuur is enorm verrijkend. Je tracht op een creatieve maar tevens ook verhelderende manier stil te staan bij bepaalde obstakels in het leven. Er is zuurstof, rust en ruimte om te luisteren om alzo tot je jezelf te komen.

Samenwerking met Fedris: De Piramide als erkend burn-out centrum

De Piramide zal als burn-out begeleidingscentrum instaan voor de preventie en begeleiding van burn-out. Onze groepspraktijk heeft een coördinerende rol binnen het begeleidingstraject dat werknemers aangaan. Het traject is een geheel van maatregelen die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Dit traject past zich aan het individu en met steeds een nauwe samenwerking tussen alle behandelende hulpverleners en artsen.

Bekijk hier het online aanbod van De Piramide

 

Online therapie (scherm to scherm), korte programma's, therapeute Emma, Chat.

1.Online (face to face/scherm to scherm) therapie met één van onze therapeuten

Verschillende therapeuten zijn vertrouwd met online dienstverlening. De Piramide biedt cliënten alzo de mogelijkheden om een geschikte therapeut te vinden waar vervolgens een traject mee kan uitgewerkt worden.

Een vertrouwensrelatie komt tot stand en opdrachten worden meegegeven. 

Nieuwsbrief april - Online aanbod - Huidige dienstverlening

De Piramide blijft continuïteit bieden aan haar cliënten. Lopende begeleidingen maar ook nieuwe hulpvragen kunnen we in deze moeilijke en onzekere tijden aanpakken. Qua werking hebben wij ons volledig aangepast aan de COVID-19 maatregelen doch inhoudelijk is de invulling hetzelfde gebleven. Telefonisch en online wordt er getoetst naar de nood en hoe we het verdere verloop kunnen aanpakken, want mentale gezondheid is evenzeer cruciaal in dit 'corona-tijdperk'

Belangrijk!!!! Coronavrius COVID-19 UPDATE

Naar aanleiding van de laatste richtlijnen is de Piramide genoodzaakt om over te gaan tot een face-to-face lockdown! Niettegenstaande blijven wij online en telefonisch beschikbaar voor al onze cliënten/ patiënten en kunnen ook nieuwe aanmeldingen opgestart worden. Aarzel niet ons via mail of telefonisch te contacteren voor deze werking. Elke therapeut tracht dit aanbod aan te bieden en alzo te continuïteit te garanderen. Wij zijn tevens inzetbaar bij acute crisissituaties (al dan niet ten gevolge van het Coronavirus), dit opnieuw online en telefonisch.

Pagina's