Nieuwe collega Eline Van Kerckhoven

Sinds kort telt onze praktijk een nieuwe klinisch psychologe. Eline tracht samen met haar cliënt inzicht te krijgen in de betekenis van de betreffende klachten. Ze brengt in kaart wat er goed en minder goed loopt.

Iedereen heeft krachten die vaak ondergesneeuwd worden wanneer we ons niet optimaal voelen. Wij zoeken ze opnieuw op. Onze denk- en gedragspatronen kunnen een grote variëteit aan problemen veroorzaken of in stand houden. We trachten vastgeroeste en hinderlijke patronen in kaart te brengen en te doorbreken, zodat je terug de regie van je leven stevig in handen kan nemen. We maken ruimte om jezelf centraal te zetten, de tijd te nemen, op adem te komen.

Eline is werkzaam in onze vestiging te OLV Waver.