Werkwijze

 

Hoe aanmelden?

In de Piramide bieden we zowel rechtstreeks toegankelijke eerstelijnszorg als meer gespecialiseerde hulp na doorverwijzing (tweedelijnszorg). Maakt u zich zorgen, heeft u een hulpvraag of wenst u therapeutische begeleiding, dan kan u rechtstreeks met onze praktijk of met onze individuele therapeuten contact opnemen. Het kan ook zijn dat u naar onze praktijk doorverwezen wordt door een huisarts, geneeskundig specialist, school, CLB, logopedist of andere zorgverlener. In elk geval: wanneer u ons telefonisch of via e-mail contacteert, maken wij graag binnen de 3 maand een eerste afspraak.

Het eerste gesprek (intake)

Tijdens het intakegesprek probeert één van onze therapeuten samen met u meer zicht te krijgen op uw hulpvraag. Waar maakt u zich precies zorgen om? Waar heeft u nood aan? Welk soort begeleiding zoekt u? Welke vragen heeft u? Vaak blikt de therapeut met u ook terug in de tijd om een zo volledig mogelijk eerste beeld te krijgen. Beschikt u over verslagen of documenten van eerdere hulpverleningstrajecten, dan is het zeker raadzaam om deze mee te brengen (bv. verslagen CLB, diagnostisch onderzoek, ...). Op basis van het intakegesprek bekijken we samen met u welke stappen er nodig zijn en wat we u kunnen bieden.

Zorg op maat

Omdat de Piramide heel wat disciplines en expertise onder één dak verzamelt, kunnen we ons aanbod in hoge mate op maat snijden van wat u of uw kind nodig heeft. Samen met u proberen we inzicht te krijgen in wat moeilijk gaat, bouwen we voort op wat al goed gaat en zoeken we naar wat echt werkt. Daarbij verliezen we de context rondom de persoon in kwestie niet uit het oog. Ons doel is om u, uw kind of uw gezin die vaardigheden bij te brengen die u in staat stellen om in de toekomst zelf moeilijkheden te overwinnen. We verliezen daarbij ook de professionele samenwerking met andere hulpverleners die u ondersteunen (bv. huisarts, CLB) niet uit het oog.

Kwaliteit

Onze praktijk streeft naar kwaliteitsvolle zorg! Wij trachten steeds op een professionele wijze onze kwaliteiten en deskundigheid te optimaliseren. Op regelmatige tijdstippen bijscholingen volgen, een correct patiëntendossier, intervisie en juridische en professionele bijstand bij onze plichten als hulpveleners in de zorg, dragen wij hoog in het vaandel. De kwaliteitswet van 2022 wijst ons nogmaals op het belang hiervan en ieder van ons streeft ernaar om deze kwaliteitswet na te leven. De gezondheidsbeoefenaar zal uitsluitend deze verrichtingen uitvoeren waar hij/zij bekwaam voor is gezien zijn of haar diploma en visum. De gezondheisdbeoefenaar verwijst door naar andere bevoegde gezondheidsbeoefenaar als de gezondheidsproblematiek zijn bevoegdheid overstijgt/overschrijdt en vermeldt dit in het patiëntendossier. De gezondheidsbeoefenaar zal de behandeling niet stopzetten vooralleer hij de verdere zorgverstrekking heeft verzekerd. Hij/zij stelt de patiënt in kennis van een andere zorgverstrekker van dezelfde gezondheidszorggroep met een zelfde bekwaamheid. 

Elke zorgverstrekker van onze praktijk zijn/haar port folio is vrij te raadplegen op onze pagina  'Team'. Dipoma's en getuigschriften kunnen steeds opgevraagd worden via info@de-piramide.be.

EPD (Elektronisch patiëntendossier)

Het elektronisch patiëntendossier is sinds enige tijd in onze praktijk ingevoerd. Ons EPD is recent vernieuwd en goedgekeurd volgens de laatste nieuwe kwaliteitswet en vereisten waaraan het patiëntendossier dient te voldoen. Het gespecialiseerde softwaresysteem zorgt ervoor dat gegevens correct (volgens onze deontologische code en gdpr normen) digitaal bewaard worden. Ook kunnen we op deze wijze, indien dit in het belang is van de cliënt/patiënt, gegevens beschikbaar maken voor andere zorgprofessionals rondom de patiënt.

Verschillende therapie- en begeleidingsvormen

Binnen het team van de Piramide hebben heel wat therapeuten zich in de loop der jaren gespecialiseerd in specifieke therapie- en begeleidingsvormen. Bovendien besteden we veel aandacht aan bijscholing, zodat we steeds mee zijn met de meest recente wetenschappelijke en therapeutische inzichten. Bezoek ons aanbod om een idee te krijgen van ons therapie- en begeleidingsaanbod! Ons uitgebreid extern netwerk van zorgverleners maakt het bovendien mogelijk om u bij zeer gespecialiseerde zorgvragen extern door te verwijzen. Soms is het nodig om eerst een preciezer beeld te krijgen van moeilijkheden en sterktes vooraleer een gepast zorgtraject kan worden uitgestippeld. In zo'n geval kan een therapeut u voorstellen om één of meerdere vragenlijsten in te vullen of om enkele diagnostische sessies te plannen. Tijdens deze diagnostische sessies kan er bijvoorbeeld op intelligentie, aandacht of emotioneel gebied verder onderzocht worden wat extra bruikbare informatie en inzichten opleveren voor het proces.

Kostprijs

De prijs van eerste gesprek/een intakegesprek bedraagt 80 euro (tenzij anders meegedeeld) vanaf 01/04/2022. Deze prijs werd recentelijk verhoogd omwille van de nodige tijd, verwerking, die vereist is ten gevolge van de invoering van de nieuwe kwaliteitswet en het verplicht elektronische patiëntendossier. 
 
De prijs per consultatie bedraagt, vanaf 1 februari 2023, 65 euro (tenzij anders meegedeeld en met uitzondering van een (kinder)psychiatrisch consult, logopedisch consult, acupunctuur, voetreflexologie en kinesitherapeutisch consult).
Een consultatie duurt 45- 50 minuten (tenzij anders meegedeeld).
 
De prijs voor een koppel-en gezinsgesprek bedraagt 70 euro en duurt 60 minuten.
 
Het intakegesprek van een hypnosesessie komt op 120 euro en duurt 90 minuten, een vervolgsessie is 50 minuten en bedraagt 90 euro.
 
De prijs van extra onderzoekstechnieken worden steeds tijdens het proces besproken, dit verloopt afhankelijk van de therapie en van het proces.  
De prijs van groepssessies en infoavonden staan vermeld bij het aanbod op dat moment.

Afspraken zijn 24u op voorhand te annuleren, zoniet kan er tot de helft van uw voorziene consultatie aangerekend worden! Afspraken hieromtrent worden vooraf besproken. 

De meeste mutualiteiten betalen therapeutische sessies gedeeltelijk terug. Raadpleeg je therapeut en/of mutualiteite voor meer duidelijkheid. 

Meer weten over terugbetalingen vanuit ziekenfondsen?

 

Bij de Piramide geloven we in een open relatie tussen cliënt en therapeut en komt de cliënt steeds op de eerste plaats!