Mindfulness For Kids

Mindfulness voor ouders & kinderen

Wat is mindfulness?

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde methode die kinderen helpt meer in hun innerlijke kracht te komen en te blijven. Kinderen hebben vaak meer spanning te verduren dan we beseffen. Deze spanning kan zich bijvoorbeeld uiten in lichamelijke klachten en gebrekkige concentratie. Sommige kinderen leven met negatieve gedachten over zichzelf en over hun eigen capaciteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van tekortschieten, angst, boosheid en de ontwikkeling van een laag zelfbeeld. Wanneer er zich dan een tegenslag voordoet, is de kans groot dat kinderen erdoor worden overweldigd. Hun welbevinden en ontplooiing van hun potentieel vermindert aanzienlijk.

Programma

Tijdens elke sessie worden er op creatieve wijze tools aangeboden om kinderen meer in hun kracht te leren zetten. Aan de hand van voorbeelden passend bij de leefwereld van het kind leren we kinderen anders reflecteren en responderen. Ook ouders doorlopen hun eigen proces en krijgen hulpmiddelen aangeboden om hun kind beter te ondersteunen. Er wordt gebruik gemaakt van figuren zoals Kwebly, Grommy en Hartelief om mindfulness- en compassievaardigheden op speelse manier aan te leren.

De focus ligt ook op het oefenen: Tijdens elke sessie gaan kinderen samen met de ouder aan de slag met mindful eten, mindful luisteren, mindful bewegen en meditatie. Ook deze oefeningen worden spelenderwijs gebracht en met leuke beeldspraak. Er worden opdrachtjes voorzien om thuis verder te oefenen.

Voordelen

Kinderen die de mindfulnessvaardigheden beoefenen:

Ervaren meer zelfvertrouwen en een betere gemoedstoestand;

Gaan blijer en meer veerkrachtig door het leven;

Gaan minder in conflict met hun omgeving;

Versterken hun aandacht en concentratie;

Leren zich meer te ontspannen;

Leren omgaan met emoties;

Oefenen in het stoppen met piekeren;

Leren meer creatief denken;

Ontwikkelen makkelijker compassievol denken, een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen;

...

Goed om weten
Kinderen doorlopen samen met een ouder dit programma;

We verwachten een actieve deelname van de ouder;

Broers / zussen zijn steeds welkom;

Hou in je agenda 8 x 1,5 uur vrij voor de sessies. Het is wenselijk dat steeds dezelfde ouder de sessie bijwoont.