Samenwerking met Fedris: De Piramide als erkend burn-out centrum

De Piramide zal als burn-out begeleidingscentrum instaan voor de preventie en begeleiding van burn-out. Onze groepspraktijk heeft een coördinerende rol binnen het begeleidingstraject dat werknemers aangaan. Het traject is een geheel van maatregelen die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Dit traject past zich aan het individu en met steeds een nauwe samenwerking tussen alle behandelende hulpverleners en artsen. Het traject richt zich tot het welbevinden, eventuele werkhervatting en/of heroriëntering en tevens op een blijvend herstel en handvaten om dit alles te behouden.