Kinderpsychiatrie

Soms kan het probleemgedrag dat uw kind vertoont het resultaat zijn van een kinderpsychiatrische stoornis.

Om het gedrag van uw kind te verklaren en naar een gepaste aanpak te zoeken, kan onderzoek en begeleiding door een kinderpsychiater dan ook aangewezen zijn. De Piramide werkt al sinds geruime tijd samen met dr. Jo Wellens, kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het Antwerpse ZNA en met een eigen praktijk in Hove. In  nauw overleg met het team van De Piramide gaat zij op zoek naar de factoren bij het kind en in zijn omgeving die het geobserveerde gedrag verklaren. Een kinderpsychiatrisch onderzoek kan onder meer relevant zijn bij een vermoeden van:

  • een autismespectrumstoornis,
  • AD(H)D,
  • een gedragsstoornis,
  • een angststoornis,
  • een voedings- of eetstoornis,
  • een stemmingsstoornis,
  • een hechtingsstoornis,
  • een persoonlijkheidsstoornis 
  • andere kinderpsychiatrische problematieken