EMDR voor kinderen

EMDR wordt gebruikt bij de behandeling van een traumatische ervaring en bij post-traumatische stressklachten. Bij deze klachten bestaat er een duidelijk verband tussen een bepaalde traumatische gebeurtenis en het ontstaan van de klachten.  EMDR richt zich op een helende verwerking van de traumatische gebeurtenis, zodat de klachten verdwijnen. Ook kinderen kunnen helaas getuige zijn van een traumatische gebeurtenis. Niettegenstaande EMDR voornamelijk toegepast wordt bij volwassenen is dit eveneens mogelijk bij kinderen. 

Net zoals bij volwassenen stel je samen met het kind (en de ouders) in de EMDR therapie eerst een tijdslijn op van alle pijnlijke of onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden die met het ontstaan of het verergeren van de huidige klachten verbonden zijn. Daarna wordt via het wetenschappelijk onderbouwd stappenplan gefocust op de traumatische situatie en bijkomende associaties.

Ook kinderen en jongeren die met andere woorden naar aanleiding van een trauma emotionele problemen tonen, en kinderen met fobische klachten of andere angstklachten kunnen met EMDR geholpen worden. Wanneer EMDR toegepast wordt bij kinderen is eerst een grondige anamnese noodzakelijk. Op basis van de leeftijd, intelligentie en de aard van het trauma of angst, zal men een aangepast protocol hanteren. Het creëren van een veilige plek is eens zo belangrijk bij kinderen. Indien de traumatische situatie moeilijk in kaart kan gebracht worden kan het verhaal van de ouder een meerwaarde zijn. Vervolgens zal er gezocht worden naar de meest geschikte bilaterale stimulatie (oogbewegingen, geluid, tactiel,...). Indien nodig (bij heel jonge kinderen) kan de ouder aanwezig zijn of maken we gebruik van aangepast materiaal om alzo het protocol te kunnen volgen.