Gezinstherapie

Gezinstherapie helpt om vertroebelde communicatie en vastgelopen relaties binnen een gezin te herstellen.

Gezinnen zijn voortdurend in evolutie. Veranderingen in gezinnen zijn onder meer het gevolg van het groeiproces van de kinderen die er deel van uitmaken. Zo gaat het er in een gezin met pubers in diverse opzichten anders aan toe dan in een gezin met peuters en kleuters. Ook de samenstelling van gezinnen wijzigt. Kinderen worden geboren, relaties lopen stuk en gezinnen worden opnieuw samengesteld. Soms krijgt een gezin ook een verlies van één van de gezinsleden te verwerken.

De overgang tussen twee fasen in 'de levensloop' van een gezin kan al eens met de nodige strubbelingen en spanningen gepaard gaan. Een nieuw evenwicht met elkaar zoeken is dan niet altijd vanzelfsprekend. Op dergelijke momenten kan een gezinstherapeut samen met het gezin aan de slag gaan om te bekijken waar het misloopt en stap voor stap de relaties binnen het gezin opnieuw herstellen. Opnieuw leren communiceren en opnieuw verbinding met elkaar vinden staan dan centraal.