Logopedie kinderen

Omdat taal, communicatie en schools leren onmisbaar zijn, verdienen problemen op dit vlak de beste zorg.

Kinderen die moeilijkheden ondervinden met schriftelijke, mondelinge of nonverbale communicatie hebben vaak baat bij gerichte en gespecialiseerde logopedische hulp. Denk, bijvoorbeeld, aan problemen met taalbegrip, taalproductie, articulatie of stemgebruik (bv. kinderheesheid). Voor elke leeftijdscategerie beschikken we over aangepast, gestandardiseerd, materiaal om alzo kinderen bij te staan en de helpen in deze ontwikkeling. We starten steeds met een kwaliteitsvol op maat gemaakt logopedisch bilan zodat we elk kind individueel begeleiden. Evaluatie alsook ondersteuning voor de ouders zijn aanwezig.

Advies en  begeleiding bij slik-, drink- en eetproblemen maken eveneens deel uit van ons aanbod. Tot slot kan u bij onze logopediste terecht voor begeleiding bij lees-, spelling- en rekenproblemen. Indien de leerproblemen van uw kind voldoende ernstig en hardnekkig blijken, kan een diagnose van dyslexie, dysorthografie of dyscalculie overwogen worden.