Kinderen & Echtscheiding

Wanneer ouders apart gaan wonen, verandert alles voor kinderen. Echtscheiding brengt vele vragen en emoties teweeg bij kinderen. Kinderen durven, kunnen of willen er vaak niet over praten met ouders of mensen die ze kennen. Ze voelen zich vaak machteloos, alleen en onbegrepen.

  • Individuele begeleiding voor kinderen die te maken hebben met een echtscheiding is een mogelijkheid. Er wordt samen met beide ouders getracht om op zoek te gaan naar datgene wat het kind nodig heeft om adequaart verder te ontwikkeling wanneer het kind geconfronteerd wordt met een echtscheiding. Via gesprekken met beide ouders (hetzij gezamenlijk, hetzij individueel) en sessies met het kind (hetzij individueel, hetzij met beide ouders) helpen we het kind om om te leren gaan met de veranderingen en nieuwe situatie (andere huizen, emoties, vragen, toekomstbeeld,...) die de echtscheiding met zich meebrengt. 
  • Groepsessies 'Kinderen en Echtscheiding' is een andere mogelijkheid. Sinds kort kunnen kinderen die geconfronteerd worden met een echtscheiding in onze praktijk in groep delen en leren met leeftijdsgenoten. De groepen zijn er om kinderen een plaats te geven waar ze zichzelf mogen zijn. Ze kunnen hun verhaal doen, praten met andere kinderen van gescheiden ouders, vragen stellen aan elkaar,delen en elkaar begrijpen,... We trachten hen met andere woorden een plek te geven waar ze ruimte krijgen om hun emoties (zonder loyaliteitsconflicten, zonder schroom) te ontdekken. We trachten hun emoties te erkennen, hen te leren omgaan met deze emoties en onderling kunnen deze kinderen ervaringen uitwisselen, tips krijgen van leeftijdsgenoten en trachten we als einddoel hun zelfvertrouwen te stimuleren en hen leren omgaan met de nieuwe thuissituatie's. Bij 'groepen' kan men meer informatie vinden aangaande ons groepsaanbod 'kinderen en echtscheiding'.