Auti-coaching

Hulp bieden bij de afstemming tussen de persoon met autisme en zijn omgeving staat centraal bij auti-coaching. 

Het autistische brein werkt anders dan het brein van personen zonder autisme. Het ziet, interpreteert en ordent zaken uit de werkelijkheid op een andere manier. Daardoor roept de werkelijkheid vaak vragen, onduidelijkheden en stress op bij kinderen en jongeren met autisme. Dat is bijvoorbeeld het geval in sociale situaties en bij communicatie tussen mensen. Ook daarin moeten voortdurend zaken geïnterpreteerd worden: gebaren, woorden, gezichtsuitdrukkingen, "vanzelfsprekendheden". Deze moeilijkheden in het aanpassen aan en inspelen op de omgeving willen we reduceren met respect voor de persoon met autisme en voor zijn/haar omgeving.

We trachten samen met de cliënt (het kind, de volwassen of het gezin) te zoeken naar de handvaten die zij nodig heeft om op een gepaste manier in te spelen op de omgeven. We focussen ons m.a.w. op dagdagelijks situaties, evalueren het functioneren en zoeken naar hoe het misschien anders kan. Stil staan bij eigen mogelijkheden alsook beperkingen staat voorop. Echter ook inzicht in de anderen, in de gehele situatie, vergroten van de zelfstandigdeid, meer zelfvertrouwen en zoeken naar anticeperende mogelijkheden zijn mogelijke werkpunten.