Kinesitherapie kinderen

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Al bewegend breiden ze de mogelijkheden en vaardigheden uit.         

Door te bewegen treden ze in contact met hun omgeving, kunnen ze zich uitdrukken, leren ze de ruimte kennen en zich erin oriënteren, ervaren ze hun mogelijkheden en grenzen, doen ze kennis op.Tijdens de ontwikkeling van baby tot volwassene speelt onze psychomotoriek dus een grote rol.Het begrip psychomotoriek maakt duidelijk dat er een verband is tussen beweging enerzijds en persoonlijkheid anderzijds.

Soms wordt een vertraagde of afwijkende ontwikkeling opgemerkt. Door middel van een testing kan psychomotorische retardatie worden vastgesteld. De ouders worden geadviseerd en gepersonaliseerde begeleiding kan worden opgestart.

Het belangrijkste therapeutische middel binnen de psychomotoriek is gericht en spelend bewegen om de zintuiglijke en motorische ontwikkeling te bevorderen en de achterstand bij te werken.Er wordt oa gewerkt rond fijne-en grofmotorische vaardigheden, schrijfmotoriek, algemene coördinatie,lateralisatie en dominantie, lichaamsbesef, concentratie en werkhouding, evenwicht, visuele en auditieve perceptie, ruimtelijke oriëntatie, structuratie en relaxatie.