Psychodiagnostiek kinderen

Binnen onze groepspraktijk werken we multidisciplinair waardoor we over de expertise beschikken om een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren tijdens het proces. Indien er vanuit de school, van thuis uit, een vermoeden is van een bepaalde problematiek/stoornis trachten wij steeds aan de hand van een uitgebreide anamnese na te gaan welk onderzoek het meest geschikt is voor uw kind. Opnieuw onderstrepen we onze kwaliteitsvolle zorg op maat. We trachten samen met u op een zorgvuldige manier na te gaan welke onderzoeken uitgevoerd dienen te worden. Alles gebeurd in overleg met u als ouder. Onze multidisciplinariteit biedt ons de mogelijkheid om heel breed te testen doch is dit zeker geen must en is een enkelvoudig onderzoek eveneens mogelijk. Diagnostisch onderzoek start vanaf 6 jaar.

Elke onderzoek, vragenlijst wordt bekeken vanuit een thetrapeutisch standpunt. U kan bij De Piramide onder meer terecht voor:

  • neuropsychologisch onderzoek (gestandaardiseerd onderzoek van aandacht en concentratie, geheugen, executieve functies,...)

  • intelligentieonderzoek

  • belevingsonderzoek (onderzoek naar welbevinden, sociale cognitie,¬†hechting,...)

  • kinderpsychiatrische stoornissen (o.m. autisme, ad(h)d,...)

  • logopedisch onderzoek (taalontwikkelingsstoornissen, taalachterstand, dyslexie,...)

  • motorisch onderzoek (grove en/of fijne motoriek, dyspraxie,...)