Veranderingen in het onderwijs vanaf 1 september 2017

Het nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in het onderwijs en voor studenten met functiebeperking in het hoger onderwijs WAT? De aandacht gaat naar een leerloopbaan met leerkansen voor elke leerling, naar zorg in de klas, door elke leerkracht. We evolueren van deze brede basiszorg, over ondersteuning door schoolinterne hulp, naar schoolexterne hulp tot een leerloopbaan op maat. De externe GON en ION-begeleiding in basis- en secundaire scholen valt weg en wordt vervangen door onderwijsondersteuners uit een regionaal/provinciaal ondersteuningsnetwerk die vanaf fase 2 instappen in het zorgtraject. Voor fase 0 en 1 zijn de scholen m.a.w. zelf verantwoordelijk. Gon-begeleiders in het hoger onderwijs worden vervangen door ondersteuningsmedewerkers uit de hogeschool zelf. De nieuwe regelgeving wil een garantie voor ondersteuning in de gewone scholen bieden. WANNEER? -Start september 2017-2018 -Ondersteuning wordt flexibel, de aanmeldingsdatum ligt niet meer in september, de teldatum voor budgetten niet meer op 1 oktober. Middelen kunnen hierdoor meer flexibel worden ingezet en ondersteuning kan daardoor ook in de loop van het schooljaar worden opgestart. - De beperking in tijd valt weg, waar eerder bijvoorbeeld twee jaar per onderwijsniveau werd voorzien. Leerlingen kunnen nu dus langer beroep doen op ondersteuning. WIE? -leerlingen met een verslag buitengewoon onderwijs of gemotiveerd verslag. Er wordt een verschil gemaakt tussen twee groepen: 1) leerlingen met een gemotiveerd verslag type 2, 4, 6 en 7 auditief 2) leerlingen met een gemotiveerd verslag voor type Basisaanbod (vroeger type 1 en 8), type 3, type 7 (STOS) en type 9 Bij uitbreiding kan ook ondersteuning worden aangevraagd voor leerlingen met gedrags-emotionele problematiek waarvoor (nog) geen (gemotiveerd) verslag bestaat en (nog) geen psychiatrisch onderzoek werd uitgevoerd op voorwaarde dat er het vorige schooljaar al handelingsgericht gewerkt werd, dat de fase van verhoogde zorg op school volledig en kwaliteitsvol werd doorlopen en dat het CLB het HGD-traject heeft afgerond én oordeelt dat er uitbreiding van zorg nodig is. -leerkrachten en scholen worden ook meer klasgebonden ondersteund, zodat scholen structureel kunnen worden versterkt in het begeleiden van leerlingen met SOB. De ondersteuner komt dus tot op de klasvloer (indien relevant/mogelijk), of de impact van deze ondersteuning moet op de klasvloer worden gevoeld. Individuele begeleiding van leerlingen blijft echter ook mogelijk. De juiste combinatie wordt bepaald op basis van elke individuele ondersteuningsvraag door het team van leerlingenbegeleiding, leerkrachten CLB en ouders. -Ondersteuners met expertise bundelen zich vanuit het buitengewoon onderwijs in regionale of provinciale ondersteuningsnetwerken. Veelal werken deze netgebonden MAAR netoverschrijdende samenwerking kan en bestaat ook. Elke reguliere school heeft zich aangesloten bij een bepaald ondersteuningsteam. De ondersteuners zijn dus lid van een ondersteuningsnetwerk, niet van de reguliere scholen. HOE? Als ouder kan je terecht bij de school van je kind en bij het CLB. Elk ondersteuningsnetwerk heeft bovendien ook een eigen laagdrempelig aanspreekpunt. Informeer bij je school naar het juiste ondersteuningsnetwerk. Als leerkracht kan je terecht bij je zorgcoördinator of leerlingbegeleider of bij het CLB. MEER INFO? https://www.onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Nieu... http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071 https://www.klasse.be/49800/wat-is-nieuw-op-1-september-2017/ www.gripvzw.be