Jongerencoaching in De Piramide

Kinderen en jongeren… we willen hen stevige wortels geven om hen daarna zelfstandig te leren vliegen. Op vlak van motivatie, concentratie, leersysteem, time management, executief functioneren,  sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, studiekeuze, …  duiken bij veel jongeren tijdens het opgroeien echter zorgvragen op.

Een externe blik biedt dan vaak die vragen, inzichten en tools die leiden naar meer efficiëntie, structuur, vertrouwen en nieuwe vaardigheden. Binnen de hedendaagse schoolcontext van het M-decreet en inclusief onderwijs -net als in de samenleving- overstijgt de vraag naar ondersteuning de standaardaanpak die voor de ‘gemiddelde jongere’ voorzien is vaak. Een externe blik biedt dan die tijd en ruimte, vragen, inzichten en tools die leiden naar meer efficiëntie, structuur, vertrouwen en nieuwe vaardigheden zodat een grotere zelfstandigheid wordt bereikt.

We werken individueel en handelingsgericht om met kinderen en jongeren van lagere schoolleeftijd tot hoger onderwijs en hun omgeving systematisch doelen te stellen, de gepaste weg hiernaartoe zichtbaar en de nodige tools bereikbaar te maken. De begeleiding gebeurt vanuit een wisselende non-directieve en directieve aanpak met daaraan gekoppeld de insteek van observator, motivator, consultant, vakdocent en leerkracht. Dit proces is tweerichtingsverkeer; het gebeurt dan ook steeds in onderling overleg met het kind of de jongere, de ouders, relevante leerkrachten, CLB, psycholoog, psychiater, ...

De doorverwijzing naar een jongerencoach kan gebeuren door ouders, CLB, leerlingenbegeleiding, gon-leerkracht, ... Vaak ligt een schoolrapport, een gedragsprobleem of een goed gesprek aan de basis van de vaststelling: ‘je hebt iets extra of anders nodig’. Vanuit de multidisciplinaire diagnostische en begeleidende aanpak van De Piramide kunnen jongeren eveneens intern worden doorverwezen voor een traject op maat. In dit geval ligt meestal de vaststelling van een leer- of ontwikkelingsstoornis aan de basis van de vraag naar hulp. Wat betreft autisme, is specifiek ook auticoaching mogelijk op vlak van inzicht verwerven in en ondersteuning van vaardigheden bij leven en leren, al dan niet gekoppeld aan samenwerking met de school. De Piramide biedt hiermee een uitbreiding en/of vervolg op gon-begeleiding aan.

De kennis en vaardigheden voor het vormgeven van deze coachingstrajecten aan jongeren bouwden we op via studie en tewerkstelling in het onderwijs en dit zowel in basis als secundair, regulier als buitengewoon onderwijs.