Gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie voor volwassenen vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is er voor volwassen patiënten/cliënten die in psychotherapie komen en aangesloten zijn bij de christelijke mutualiteit een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Volwassen CM-leden krijgen 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie. Volwassen CM-leden met Verhoogde Tegemoetkoming ontvangen 75 procent van het honorarium, met een maximum van 15 euro per sessie Maximaal 12 zittingen vergoedbaar. Het nieuwe aanvraagformulier voor CM-leden kan u vanaf 15 december 2017 downloaden via www.cm.be/psychotherapie. Dit document kan gebruikt worden voor sessies psychotherapie die plaatsvinden na 1 januari 2018. Ook andere mutualiteiten bieden reeds een gedeeltelijke terugbetaling. Informeer steeds bij uw mutualiteit naar de specifieke mogelijkheden.