Belangrijk!!!! Coronavrius COVID-19 UPDATE

Naar aanleiding van de laatste richtlijnen is de Piramide genoodzaakt om over te gaan tot een face-to-face lockdown! Niettegenstaande blijven wij online en telefonisch beschikbaar voor al onze cliënten/ patiënten en kunnen ook nieuwe aanmeldingen opgestart worden. Aarzel niet ons via mail of telefonisch te contacteren voor deze werking. Elke therapeut tracht dit aanbod aan te bieden en alzo te continuïteit te garanderen. Wij zijn tevens inzetbaar bij acute crisissituaties (al dan niet ten gevolge van het Coronavirus), dit opnieuw online en telefonisch. Enkel en alleen wanneer patiënten niet beschikken over deze mogelijkheden en indien de desbetreffende therapeut dit mede beslist kan een consult in de praktijk plaatsvinden waar men de maatregelen heel strik naleeft en waar de praktijkverantwoordelijke op zal toezien om alzo het besmettingsrisico te minimaliseren.

Op basis van de laatste richtlijnen verzoeken wij al onze therapeuten alsook patiënten/cliënten om onderstaande richtlijnen strikt na te leven:
- Vertoont u ziektesymptomen van verkoudheid of griep? Contacteer ons meteen telefonisch en breng uw huisarts op de hoogte. Uiteraard stellen wij ons begripvol op indien uw afspraak moet verplaatst worden om deze redenen! We spreken iedereen aan op de eigen verantwoordelijkheid om uzelf en anderen te beschermen.
-In de praktijk zullen geen brochures e.d.m. voor handen zijn.
-De komende 3 weken zullen geen nieuwe afspraken gepland worden.
-Online therapie en telefonische therapie is echter zeker wel mogelijk. U kan ons steeds vrijblijvend contacteren voor verdere informatie hieromtrent.
-Nieuwe afspraken worden hetzij telefonisch, hetzij per mail vastgelegd.
-Kom niet te vroeg (maar ook niet te laat) naar de afspraak om wachttijden te vermijden.
-Neem geen andere familieleden/vrienden mee naar de afspraak/wachtzaal indien dit niet nodig is.
-Beperk het contact in de wachtzalen en hou afstand.
-Volg de voorschriften die door de volksgezondheid zijn voorgeschreven (m.b.t. handen wassen, handen geven, lichamelijk contact).
-Groepstrainingen worden verplaatst (de desbetreffende therapeut die de sessies voorziet zal cliënten contacteren).
-Afspraken worden online of telefonisch gemaakt.
-Iedereen die de praktijk binnen kom dient onmiddellijk zijn handen te wassen en secuur af te drogen met een tissue en dit vervolgens weg te gooien.
-Wij respecteren een afstand van 1,5 meter ongeacht welke situatie, welke cliënt/patiënt.
-Tussen de consultaties door zal er een grondige ontsmetting gebeuren en kan men op verschillende plaatsen de handen desinfecteren.

De Piramide tipt u tevens de manieren om naar de berichtgevingen te luisteren
- Zorg dat je de feiten juist hebt: in een periode van ongerustheid weten we dat er al snel “fake news” zal circuleren. Vanuit psychologisch onderzoek weten we dat wanneer mensen ongerust zijn, ze een cognitieve bias zullen vertonen en eerder zullen letten op elementen die onrustwekkend zijn en deze uitvergroten. Corrigeer dit en maak gebruik van de officiële en objectieve informatie van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

- Praat erover met je kinderen: zeker nu de lessen, jeugd – en sportactiviteiten opgeschort worden, raken deze maatregelen ook de kinderen. Praat er over met hen met eerlijke en leeftijdsadequate informatie. Ouders kunnen hun kinderen helpen om te gaan met de stress en onrust door hen te laten focussen op dagelijkse routine. Denk er aan dat kinderen naar hun naaste volwassenen kijken als rolmodel over hoe om te gaan met deze situatie. Herinner ouders hier dan ook aan.

- Blijf verbonden: Door verbonden te blijven met je omgeving kan je een zekere vorm van normaliteit handhaven, gevoelens delen en stress ontladen. Moedig mensen aan om officiële richtlijnen en informatie te delen met elkaar om “fake news” te ontkrachten en elkaar niet nog meer ongerust te maken. Respecteer hier wel de maatregelen van de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

- Zoek professionele hulp: merk je dat je overweldigd wordt door gevoelens van onrust, angst en dat deze je dagelijks leven (werk, persoonlijke relaties) verstoren. Zoek dan contact met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur bij een psycholoog bij jou in de buurt. Het is erg belangrijk om op dit moment voorzieningen zoals de CGG's en onze ziekenhuizen niet verder te overbelasten.

- Promoot persoonlijke veiligheid: mensen kunnen zelf aan hun veiligheid en aan die van hun omgeving werken. Dat gevoel van zelfcontrole is belangrijk om gevoelens van onrust tegen te gaan. Ze kunnen dat doen door de richtlijnen van de overheid op te volgen inzake persoonlijke hygiëne (vb. handenwassen), omgevingsmaatregelen (vermijden van evenementen), sociale afstand te respecteren (vermijden van met te veel mensen in te kleine omgevingen), enz. Een overzicht van deze maatregelen kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.