Rouwgroepen voor kinderen

Binnen onze groepspraktijk trachten we een plaats te creëren waar kinderen op zoek kunnen gaan naar manieren om hun verdriet en andere emoties te uiten. Kinderen gaan vaak anders om met een overlijden dan een volwassene. De impact en hoe kinderen hier mee omgaan is afhankelijk van kind tot kind maar tevens leeftijdsgebonden. Sommige kinderen lijken hun gevoelens wat weg te stoppen.Het is belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun verdriet op hun manier te verwerken. Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten die hetzelfde (of een soortgelijke ervaring) meemaakten maar ook ervaren dat iedereen hierin uniek is, is belangrijk. We willen kinderen de boodschap geven dat ze om kunnen gaan met het verdriet, ook al voelt dat nu misschien nog niet zo.  Men mag boos zijn, verdrietig zijn, maar ook vrolijk zijn. Het kind heeft hulp nodig bij het vinden van woorden, uitingen van zijn gevoelens. Door samen herinneringen op te halen, foto's te bekijken en te praten over de overledene leert het kind dat deze persoon in de gedachten van het kind kan blijven. Samen verwerken we het verlies, laten we emoties toe en zoeken we een manier van omgaan met het gemis.

Voor Wie ?

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar. De kinderen worden in groepjes, bestaande uit een 6 tot 8 tal kinderen, verdeeld volgens leeftijd.

Wanneer ?

Gedurende verschillende periodes in het jaar worden deze trainingen georganiseerd. Vooraf wordt er een eerste gesprek met de ouders en het kind gepland ter voorbereiding. De training is tweewekelijks 90 minuten en dit gedurende 10 weken op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag.

Hoe ?

Verschillende thema’s worden uitgewerkt.Hoe doen andere kinderen dit? Wat helpt hen? Herkennen zij mijn gevoel? Zijn allemaal vragen die we trachten te beantwoorden tijdens de groepsbijeenkomsten. 

Er worden werkstukjes (die hen in de toekomst kunnen helpen) mee naar huis gegeven.

Kostprijs ?

Het eerste ‘intake’ gesprek bedraagt 40 Euro. De 5 trainingsdagen, terugkomdag en kaftje kosten 170 Euro per kind.

Inschrijven