Sociale vaardigheidstraining: Nieuwe groep januari-februari 2023

Sommige kinderen leggen makkelijk contact, anderen zijn eerder verlegen. Kinderen kunnen zich tevens in groep vaak verschuilen en weten zich geen raad in nieuwe situaties. Via 8 sessies wordt er in groep stilgestaan bij:  ‘hoe start ik een gesprek’, ‘hoe toon je jouw gevoelens’, ‘welke houding neem ik aan’,  ‘hoe reageer ik op positieve zaken en op kritiek’, ‘hoe zeg ik op een sociaal gepaste manier mijn mening’, ‘wat zijn ‘de spelregels’ van vriendschap’. Kortom hoe ben ik sociaal vaardig.

Voor Wie ?

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De kinderen worden in groepjes, bestaande uit een 6 tot 8 tal kinderen, verdeeld volgens leeftijd.

Wanneer ?

Tijdens verschillende periodes in het jaar worden deze trainingen georganiseerd. Vooraf wordt er een eerste gesprek met de ouders en het kind gepland ter voorbereiding. De training is tweewekelijks 1200 minuten en dit gedurende 6 weken telkens van 17u-19u.

Hoe ?

Verschillende thema’s worden uitgewerkt. Wie ben ik, wie is de ander. Gedachten delen en luisteren naar elkaar bevindt zich tevens in de kracht van het werken in groep. Wat is vriendschap, wat is pesten. Er wordt gewerkt aan de hand van gesprekken, oefeningen, rollenspelen. Ook worden er huiswerkopdrachten meegegeven en worden ouders telefonisch betrokken en ondersteund gedurende heel de training.

Kostprijs ?

Het eerste ‘intake’ gesprek bedraagt 40 Euro. De trainingsdagen, evaluatiemoment en kaftje kosten 350 Euro per kind.

Inschrijven