Praktijkvisie omtrent terugbetaling

Onze praktijk doet niet mee met de terugbetaling van psychologische consulten zoals Minister Maggie De Block aankondigde, om de volgende redenen:

  • De terugbetaling is beperkt in aantal sessies (4 sessies - eventueel uitbreidbaar tot 8), qua leeftijd (18 - 64) en enkel voor klachten van angst, depressie en alcoholmisbruik.
  • De terugbetaling is enkel na een doorverwijzing via een huisarts.
  • De betaling gebeurt via ziekenhuizen, waardoor (groep)praktijken hun zelfstandigheid verliezen.

 

  • De huidige (lagere) tegemoetkoming van de ziekenkassen blijft bestaan en is voor iedereen, met minder voorwaarden. Daar kan je nog steeds gebruik van maken.
  • Wij sluiten ons aan bij de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, die vindt dat het budget voor dit project beter gebruikt wordt voor de kwetsbaarste groepen in onze samenleving (via bestaande voorzieningen zoals CGG’s en CAW’s).
  • Wij zijn voor een goede terugbetalingsregeling en zullen daar samen met onze beroepsvereniging voor blijven ijveren. Het budget van deze regeling is te klein om kwalitatief werk te kunnen leveren.

 

Met ons standpunt sluiten wij ons aan bij dat van de meeste beroepsverenigingen en andere (groepen)praktijken. We doen dit om een betere regeling te verkrijgen voor ons en onze cliënten. Onze tarieven blijven ongewijzigd.

 

Voor verdere informatie of meer verduidelijking kan u steeds terecht bij onze psychologen.