Auticoaching in 'de Piramide'

Voor jongeren en jongvolwassenen met autisme die botsen op bepaalde aspecten uit hun dagelijks leven: communiceren, werken, solliciteren, vrienden maken, relaties, huishouden, alleen gaan wonen,… Overleg met werkbegeleiders, werkgevers, studentenbegeleiding, docenten, ouders, partner, … is mogelijk.

Auticoaching in De Piramide staat voor handelingsgericht en oplossingsgericht denken en werken aan het vergroten van de zelfstandigheid, verlagen van frustraties/spanning en verkleinen van obstakels en onduidelijkheden. We werken via gesprekken, rollenspelen, stappenplannen, contextoefeningen, … duidelijk maar met ruimte voor vragen en falen, voor humor en succesbeleving. We focussen op het begrijpen en versterken van de link tussen de cliënt en zijn/haar eigenheid en de omgeving.

Een autistisch brein botst frequent op vragen en onduidelijkheden of foute interpretaties van de werkelijkheid om dat het de zaken simpelweg anders percipieert, ordent en interpreteert dan een neurotypisch brein. Situaties en communicatietransacties zijn voor zoveel interpretaties vatbaar waardoor de persoon met autisme ongewild het gewenste resultaat mist of blokkeert op een onduidelijkheid. Deze handicap in het aanpassen aan de omgeving willen we reduceren met respect voor de persoon met autisme en voor zijn/haar omgeving.

De coaching gaat door in de praktijk in Mechelen en Onze-Lieve-Vrouw-Waver, in de vorm van één-op-één-gesprekken. We kiezen bewust voor een begeleiding in de praktijk zelf in plaats van thuis. De transfer naar de thuisomgeving en de werkvloer brengen we daarom ook specifiek onder de aandacht.

We werken volgens een schema op maat van de cliënt met als doel een groeipad uit te stippelen en samen te bewandelen om uiteindelijk met een grotere zelfstandigheid verder te gaan. Er zijn vanuit de cliëntgerichte aanpak bewust geen vaste trajecten of aantallen bepaald.