Patiënten

Bij het begin van de diagnose verandert alles. Mensen hun wereld staat enerzijds stil, anderzijds verloopt alles als een sneltrein. Reeds van bij de eerste onderzoeken worden mensen geconfronteerd met angst, woede, triestheid, hoop, wanhoop en teleurstelling. Veelal komt de diagnose binnen als 'een donderdslag bij heldere hemel'. Tijd om stil te staan bij de diagnose hebben ze vaak niet. Allerlei onderzoeken, operaties of behandelingen dienen opgestart te worden. Naast de fysieke klachten hebben mensen met kanker het echter vaak ook psychisch heel moeilijk. 

Sommigen mensen ervaren in het begin slechts in beperkte mate psychische klachten, anderen voelen zich snel enorm afhankelijk, onzeker en onwennig. Ieder van ons, maar ook iedere vorm van kanker en de beleving hiervan bij eenieder is anders. Ervaring leert ons dat patiënten op een verschillende manier omgaan met hun ziekte. Dit wordt mede bepaalt door hun achtergrond, sociale context, aard van de kanker en de fase van de behandeling. Te meer omwille van deze diversiteit is men psychologen en therapeuten gaan opleiden om patiënten bij te staan in heel hun ziekteproces. Zo stellen we vast dat de noden van patiënten in de diagnosefase kunnen verschillen van deze die zich in de herstelfase bevinden. Ook de achtergrond en sociale context spelen een cruciale rol in de beleving van mensen en in het omgaan met hun ziekte.

Binnen onze groepspraktijk trachten we door middel van een aantal therapeutische invalshoeken (cliëntgericht, act (acceptance and commitment), mindfulness) patiënten bij te staan in deze moeilijke periode in hun leven. Hoe gaan we om met de ziekte, hoe communiceren we met anderen, wie ben ik nog? We trachten ervaringen, gedachten en emoties bespreekbaar te maken en op zoek te gaan naar 'hoe verder'. We streven naar 'kwaliteitsvolle zorg op maat' en brengen datgene in kaart wat de patiënt nodig heeft en trachten een nieuw evenwicht te creëren zodat zij deze periode kunnen doorstaan. 

Naast onze interne therapeuten hebben we een nauwe samenwerking met externe paramedische hulpverleners. Een overzicht van hen kan u hieronder vinden alsook raadpleging via info@de-piramide.be.

-Diëtisten

-Kanker Beauty Professionals (schoonheidsspecialisten met bijkomende opleiding m.b.t. de behandeling en noden van kankerpatiënten)

-Tabakologen

-Stylisten