Familie

Kanker is zowel voor de patiënt maar tevens ook voor de familie een zware klap. De ziekte, de aanpassingen, de angst en onzekerheid zijn zowel voor de patiënt maar ook voor deze die hen nauw aan het hart liggen een zware beproeving. Naast de psychologische begeleiding voor kankerpatiënten kunnen we ook ondersteuning bieden aan de familie. Ouders, broers, zussen, kinderen van de patiënt, allen met andere belevingen en vragen. De manier van verwerking is voor iedereen anders. Net omdat de naasten vaak ook de patiënt willen sparen met hun verdriet, angst, vragen en bedenkingen is ook de opvang en het aanhoren van hun verhaal en datgene wat zij nodig hebben belangrijk. Zij zijn het tenslotte die dag en nacht aanwezig zijn bij de patiënt en net als de patiënt moeten rekening houden met de ziekte, de veranderingen en wisselende emoties. Veelal zien we dat familieleden en patiënten elkaar 'sparen', ze willen de andere als het ware niet opzadelen met ook nog eens hun verdriet en angst. 

Het is van cruciaal belang dat familieleden open over hun gedachten en gevoelens kunnen praten wanneer een gezin met kanker geconfronteerd wordt. Een evenwicht vinden in de noden en wensen van elkaar verloopt echter niet steeds vanzelfsprekend. Hoe creëren we openheid en nabijheid wanneer men in deze periode ook afstand en teruggetrokken gedrag ziet? Gezinsleden willen elkaar vaak sparen en niet opzadelen met eigen verdriet en angsten. Men wil zich sterk houden voor de anderen. Ieder gezinslid heeft een andere plaats binnen het gezin. Deze plaats is mogelijks veranderd omwille van de ziekte van een gezinslid. Het omgaan met deze veranderingen vraagt tijd, communicatie en openheid. Met behulp van een psycholoog, therapeut, psycho-oncoloog kan men op zoek gaan naar een nieuw evenwicht.