Kinesitherapie

Ademhalings- en relaxatietraining kan een aanvullende behandeling zijn bij stressgerelateeerde lichamelijke klachten, zoals  hyperventilatie, burn-out of chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie.

Aan de hand van bepaalde technieken en oefeningen maakt men alzo mensen bewust van hun ademhalingspatroon. We trachten het patroon aan te passen in functie van hun activiteit. Nadien worden aanvullend verschillende technieken en oefeningen aangeleerd die ingezet kunnen worden om rust of eerder energie te geven. Relaxatie- en bewustwordingsoefeningen worden gebruikt om spierpijn-en spanning in kaart te brengen en positief te beinvloeden zodat ook vaak pijn kan gedoseerd worden. Ademen, leren relaxeren en stil staan bij de stressoren staan tevens voorop bij deze oefeningen. 

Gewaarwording, bewustwording, ademhaling en relaxatie kunnen gecombineerd worden om een proces opgang te brengen dat lichamelijke klachten positief beinvloedt en voorkomt.