Psychodiagnostiek volwassenen

Tijdens lopende begeleidingen kan extra aanvullend materiaal (vragenlijsten, onderzoeksmateriaal) helpend zijn in het kader van het proces waarin de cliënt zit. Diagnostisch onderzoek bij volwasssenen start vanuit dit standpunt en kan voor sommigen aanvoelen als de puzzel die eindelijk in elkaar past. Veelal kampen deze mensen reeds jaren met vragen zoals:'wat is er met me? ... is er sprake van een onderliggende diagnose?...wat is de verklaring van steeds terugkerende moeilijke situaties, problemen?'  Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen kan een diagnostisch onderzoek een meerwaarde zijn. Sinds 2016 kunnen volwassenen naast het aanbod psychotherapie eveneens een eerste screening laten uitvoeren binnen onze praktijk. Dit is slechts een eerste screening, voor de verdere diagnosevorming is er een nauwe samenwerking met een aantal psychiaters in de nabije omgeving. 

Hieronder kan u een overzicht vinden van de screeningsmogelijkheden:

-Intelligentieonderzoek

-Autisme spectrum stoornis

-ADHD

-Burn out

-Depressieve stoornis

...

 

Vanuit De Piramide hebben we een nauwe samenwerking met verschillende psychiaters vanuit de regio.