Melissa Lemmens

Klinisch Orthopedagoge

Als klinisch orthopedagoog geloof ik in de eigen kracht van kinderen, jongeren en volwassenen om moeilijkheden aan te pakken. Loop je vast in de opvoeding? Heb je vragen over autisme, AD(H)D of andere ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen? Ben je onzeker, heb je te maken met verlies of spreekangst? Hiervoor kan je bij mij terecht. Binnen de begeleiding hecht ik veel belang aan het opbouwen van een vertrouwensband. Dit is voor mij de sleutel voor een veilige en goede samenwerking. We brengen samen je denken, voelen en handelen opnieuw in beweging. Heb je het moeilijk om je verhaal verbaal te vertellen? Dan ga ik steeds creatief op zoek naar andere manieren om te communiceren (o.m. tekenen, spel).

Opleidingen: Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen, Master in de pedagogische wetenschappen, vormingen zoals creatief dagboek, ondersteunend tekenen en verschillende invalshoeken binnen autisme.

Doelgroepen: kinderen, jongeren, ouders en groepen

Problematieken: sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, opvoedingsvragen, ontwikkelingsproblemen en stoornissen (o.m. autismespectrumstoornis, AD(H)D), selectief mutisme.

Werkzaam: Te Mechelen en te Onze Lieve Vrouw Waver

U kan mij rechtstreeks contacteren via melissa@de-piramide.be

PORTFOLIO