Dr. Jo Wellens

Kinderpsychiater

Soms kan het gedrag van je kind ook wijzen op een onderliggende kinderpsychiatrische stoornis. Sinds enige tijd werkt het team van De Piramide samen met kinderpsychiater Jo Wellens. Zij is verbonden aan ZNA UKJA in Antwerpen en is werkzaam in een eigen praktijk te Hove. Dokter Wellens kent onze werking goed en wij kunnen steeds beroep doen op haar expertise voor verdere diagnosestelling en consulten voor onze cliënten/patiënten.

Als kinder- en jeugdpsychiater heeft zij uitgebreide ervaring in het werken met kinderen en jongeren met een kinderpsychiatrische problematiek. Hiertoe behoren ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD; stemmingsstoornissen zoals depressie en sociaal-emotionele problemen zoals faalangst en negatief zelfbeeld. Bij het stellen van een diagnose heeft dr. Wellens zowel aandacht voor mogelijke biologische factoren bij uw kind als voor psychosociale omgevingsfactoren en de samenhang tussen beide.


Opleidingen:Geneeskunde met specialisatie kinder en Jeugdpsychiatrie, Postgraduaat experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder-en jeugdpsychotherapie

Problematieken:AD(H)D, Autisme spectrum stoornis,Depressie, Oppositioneel opstandig gedrag, obsessief compulsieve stoornis, angstoornissen

Doelgroep:kinderen en jongeren

Werkzaam te:praktijk te Hove

U kan mij rechtstreeks contacteren via: dr.jo.wellens@telenet.be