Logopedie

Slikproblemen, afwijkende mondgewoonten alsook articulatieproblemen en problemen bij stemgebruik bij volwassenen kunnen begeleid worden binnen onze praktijk. We leven in een communicatiemaatschappij. Het belang van goede communicatieve vaardigheden draagt bij tot het goed kunnen functioneren in deze maatschappij. Het vergaren van kennis, praten, proeven, eten, je verstaanbaar maken, zijn allemaal dagelijkse bezigheden die eens men hier problemen bij ondervindt ernstige lichamelijke en psychische hinder kan opleveren. 

Onze stem biedt ons de kans om te communiceren, om ons uit te drukken en om onze emoties kenbaar te maken. Onze stem is van essentieel belang in de huidige maatschappij.

Slikken, eten, proeven, voor velen is het vanzelfsprekend. Slikproblemen worden vaak onderschat. Ervaring leert ons dat het tijdig aanpakken van slikproblemen of preventief (voor een operatie in de mond, aangezicht) werken, goede resultaten kan opleveren. Mensen met slikproblemen worden net zoals deze met stemproblemen enorm beperkt in hun mogelijkheden. Proeven, genieten, op restaurant gaan,..., is allemaal niet meer mogelijk. Binnen onze praktijk gaaan we samen met u (en met uw behandelende arts) op zoek naar de meest geschikte behandeling.