Kinderen & echtscheiding

Als ouders apart gaan wonen, verandert alles voor kinderen. Echtscheiding brengt vele vragen en emoties teweeg bij kinderen. Kinderen durven, kunnen of willen er vaak niet over praten met ouders of mensen die ze kennen. Ze voelen zich vaak machteloos, alleen en onbegrepen.

Hoe ga je als ouders om met je kinderen in deze moeolijke periode? Hoe stel je je op jegens de andere ouder? Hoe benader je hen, wat zeg je best wel en wat niet, hoe blijf je structuur, vertrouwen en zekerheid bieden? Deze vragen alsook leeftijdsgebonden ontwikkelingsmoeilijkheden komen aan bod. Er is ruimte voor vragen en handvaten worden aangereikt.  

Wanneer ?

Eén keer om de 2 maanden

Hoe ?

Tijdens onze infoavond maken we ruimte voor de ontwikkeling van kinderen, hun hechting ten aanzien van ouders, de rollen van de gezinsleden en hoe we omgaan met mogelijke moeilijke situaties. Het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen staat centraal tijdens deze infoavond.

Kostprijs ?

Het bijwonen van een infoavond, inclusief handout bedraagt 40 euro

Inschrijven