Rode Neuzen Actie

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. Ook al delen ze vandaag hun hele leven via sociale media, toch durven tienduizenden jongeren de eerste stap naar de zorg niet zetten. Het team van de Piramide, een multidisciplinaire groepspraktijk voor psychotherapie, logopedie, kinesitherapie, seksuologie en psychodiagnostiek, wil daarom op de “rode-neuzen-kar” springen.

“We zien dit dagdagelijks in onze werking" zegt coördinator Cindy Van Craen “en zien daarom meer dan wie ook het nut van de rode neuzen-actie in. Het is zó belangrijk dat kinderen en jongeren niet blijven rondlopen met hun problemen en dat ze hulp zoeken. Dat kan bij een professionele hulpverlener maar evengoed is het belangrijk dat jongeren een vriend(in), hun ouders, een leerkracht of een andere vertrouwenspersoon in vertrouwen durven nemen."

De Piramide wil dan ook haar steentje bijdragen aan de rode neuzen actie, het taboe rond psychisch welzijn bij jongeren slopen en de drempel naar hulpverlening verlagen. Niet alleen wil de piramide rode neuzen verkopen, de therapeuten doen gedurende een week hun consultaties in de rode neuzen-sweater.  Met de inkomsten van 1 consultatie, kocht elke medewerker zijn of haar sweater. Hierdoor steunen ze financieel de actie, maar zetten ze deze ook een week lang in de kijker. Met de verkoop van de rode neuzen hopen ze op het einde van de actie nog een extra bedrag te kunnen storten.

“We beseffen dat we hiermee de wereld niet veranderen maar het sterke aan de rode neuzen actie is nu éénmaal dat vele kleintjes een verschil kunnen maken.” klinkt het bij team, “Allemaal samen maken we wél een verschil, als elke initiatiefnemer goed is voor 1 jongere die wél de stap zet naar de hulpverlening is de rode neuzen actie een geweldig succes.”