Beste wensen voor 2019!

Het team van De Piramide wenst zowel haar patiënten, doorverwijzers als hulpverleners waar ze mee samen werken een voorspoedig 2019. We wensen onze fijne samenwerkingen verder te zetten en onze patiënten de correcte steun en hulp te bieden die zij nodig hebben.