Katrien Appels

Ergotherapeut

Als ergotherapeute richt ik mij tot kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. De therapie begint met een zoektocht naar waarom een kind moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Deze waarom kan niet los gezien worden van de omgeving van het kind (ouders, leerkrachten, andere belangrijke personen), dewelke mogelijks eveneens nood heeft aan begeleiding, een luisterend oor of advies. Samen brengen we de doelstellingen in kaart. Door middel van functionele training (d.i., activiteiten/handelingen) wil de therapie de levenskwaliteit, zelfstandigheid en participatie van het kind verhogen. Meer specifiek wordt binnen deze ergotherapeutische begeleiding gewerkt rond onder meer de volgende domeinen: fijne en grove motoriek, schrijfmotoriek, coördinatie, zelfredzaamheid, werkhouding en activiteiten dagelijks leven.

Opleidingen: Professionele bachelor ergotherapie. Autismecentraal methodiek (april 2021). Postgraduaat autismespectrum (september 2021).

Doelgroepen: Kinderen en adolescenten.

Werkzaam te: Onze Lieve Vrouw Waver.

U kan mij rechtstreeks contacteren via: katrien@de-piramide.be