Jolien Sticker

Klinisch Psychologe

Als klinisch psychologe hecht ik veel belang aan het leren kennen van je kind of jongere en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Ik beoog een veilige ruimte te crëeren waar een kind/jongere zichzelf kan zijn en zijn gevoelens/gedachten kan uiten.


Opleidingen: Master in de klinische psychologie, specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen, postgraduaat psychodiagnostiek voor kinderen 

Doelgroepen: kinderen en jongeren

Problematieken: leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen.

Werkzaam te: Mechelen

Erkenningsnummer:902116132

U kan mij rechtstreeks contacteren via: jolien@de-piramide.be