Jolien Sticker

Klinisch Psychologe/ Gezinstherapeute i.o.

Soms maak je je zorgen over je kind/puber of kan het binnen je gezin moeilijk gaan. In de eerste plaats probeer ik om jullie zo goed mogelijk te begrijpen; wat jullie zorgen zijn, wat er goed gaat en wat jullie veranderwensen zijn om samen op pad te kunnen gaan. In overleg wordt er gekeken of een individueel traject dan wel een gezinstraject (of een combinatie), de meest passende hulp kan bieden.        Ik richt mij op kinderen (lagere school), tieners en (jong)volwassenen. 


Opleidingen: 4-jarige opleiding relatie en systeemtherapie (Rapunzel, afronding voorzien 2021), postgraduaat psychodiagnostiek voor kinderen (VUB,2016), specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen (KULeuven, 2014), Master in de klinische psychologie  voor kinderen en adolescenten (KULeuven, 2013) 

Doelgroepen: kinderen, jongeren en hun gezin, (jong)volwassenen

Problematieken: leerproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen.

Werkzaam te: Mechelen

Erkenningsnummer:902116132

U kan mij rechtstreeks contacteren via: jolien@de-piramide.be