Gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie voor volwassenen vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is er voor volwassen patiënten/cliënten die in psychotherapie komen en aangesloten zijn bij de christelijke mutualiteit een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.

Volwassenen krijgen 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie.
Volwassen CM-leden met Verhoogde Tegemoetkoming ontvangen 75 procent van het honorarium, met een maximum van 15 euro per sessie
Maximaal 12 zittingen vergoedbaar.

Het nieuwe aanvraagformulier voor CM-leden kan u vanaf 15 december 2017 downloaden via www.cm.be/psychotherapie.
Dit document kan gebruikt worden voor sessies psychotherapie die plaatsvinden na 1 januari 2018.

Ook andere mutualiteiten bieden reeds een gedeeltelijke terugbetaling. Informeer steeds bij uw mutualiteit naar de specifieke mogelijkheden.