Nieuws

Gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie voor volwassenen vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is er voor volwassen patiënten/cliënten die in psychotherapie komen en aangesloten zijn bij de christelijke mutualiteit een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.

Volwassenen krijgen 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro per sessie.
Volwassen CM-leden met Verhoogde Tegemoetkoming ontvangen 75 procent van het honorarium, met een maximum van 15 euro per sessie
Maximaal 12 zittingen vergoedbaar.

Veranderingen in het onderwijs vanaf 1 september 2017

Het nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in het onderwijs en voor studenten met functiebeperking in het hoger onderwijs WAT? De aandacht gaat naar een leerloopbaan met leerkansen voor elke leerling, naar zorg in de klas, door elke leerkracht. We evolueren van deze brede basiszorg, over ondersteuning door schoolinterne hulp, naar schoolexterne hulp tot een leerloopbaan op maat.

Welkom nieuwe collega!

Tatiana Herremans is sinds oktober 2017 werkzaam in onze praktijk te Mechelen. Zij richt zich tot jongeren en volwassenen. Als klinisch psychologe en psychoanalytisch therapeute tracht zij samen met cliënten te werken rond persoonlijkheidsproblematieken, depressieve klachten,verwerking (van rouw, trauma's, ...), relatieproblemen,psychosomatische klachten, faalangst en identiteitsproblemen.

2 nieuwe collega's vervoegen 'De Piramide'

'De Piramide' verwelkomt 2 nieuwe collega's : Jonathan Pilate als Klinisch Psycholoog en Marie-Rose De Smedt als Contextueel Therapeute

Infoavonden op locatie

Op 14 maart 2017 gaf onze collega orthopedagoge Mira Van Looy de infoavond faalangst in een lagere school te Mechelen om alzo ouders en leerkrachten de kans te geven om via een interactieve avond rond dit thema ...

Hartcoherentie

De studie en onderzoek van hartcoherentie werden ontwikkeld in de Verenigde Staten in de jaren ‘ 70 en werden door David Serra-Schreiber in Europa in de jaren ’80 geïntroduceerd.  Hartcoherentie is geen psychotherapie, maar een praktijk die elk individu thuis kan oefenen en de stressbeheersing verbetert.

EMDR

EMDR wordt al sinds 1987 gebruikt bij behandeling van post-traumatische stressklachten.  Bij deze klachten bestaat er een duidelijk verband tussen een bepaalde traumatische gebeurtenis en het ontstaan van de klachten.  EMDR richt zich op een helende verwerking van de traumatische gebeurtenis, zodat de klachten verdwijnen. 

Jongerencoaching in De Piramide

Kinderen en jongeren… we willen hen stevige wortels geven om hen daarna zelfstandig te leren vliegen. Op vlak van motivatie, concentratie, leersysteem, time management, executief functioneren,  sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, studiekeuze, …  duiken bij veel jongeren tijdens het opgroeien echter zorgvragen op.

Auticoaching in 'de Piramide'

Voor jongeren en jongvolwassenen met autisme die botsen op bepaalde aspecten uit hun dagelijks leven: communiceren, werken, solliciteren, vrienden maken, relaties, huishouden, alleen gaan wonen,… Overleg met werkbegeleiders, werkgevers, studentenbegeleiding, docenten, ouders, partner, … is mogelijk.

Pagina's